Децата можат да бидат многу мили и слатки, но кога ворасните ќе ги нема на видик (а понекогаш и кога тие се тука), ја покажуваат својата „дива“ страна и создаваат неволји по кои не знаеме дали да се смее или да плачеме. Тие се претвораат во непознати суштества и не се будат со коњ во нашата соба или со хаос во кујната.