Повеќето од животните во сликите на овој самоук фотограф се бездомници. Секогаш носи храна во својата торба за бездомните мачки и се надева дека со своите фотографии ќе помогне за подобар третман кон животните.

Животните се составен дел од нашиот живот и треба, колку што е можно повеќе, да им се помогне.

Processed with VSCOcam with se3 preset

https://www.nane.mk/wp-content/uploads/2017/04/bez-macki-23.jpghttps://www.nane.mk/wp-content/uploads/2017/04/bez-macki-23-400x214.jpgDijana IlievaМиленичињаПовеќето од животните во сликите на овој самоук фотограф се бездомници. Секогаш носи храна во својата торба за бездомните мачки и се надева дека со своите фотографии ќе помогне за подобар третман кон животните. Животните се составен дел од нашиот живот и треба, колку што е можно повеќе, да им...Секој ден нешто свежо