Сите знаеме за неверојатната и несебична љубов на мајките кон своите деца, но подеднакво важна личност во животот на детето е и татко.
Ова не е само да се покаже убавината на татковската љубов, но, исто така, да се охрабрат сите татковци да бидат вклучени во животот на децата од многу рана возраст.