Да си направите летен фустан во неколку потега.  Потребно е само едно парче ткаенина со димензии 2 x 2 метри и ножици.

  1. Преклопете го парчето во дијагонала како би добиле триаголна форма;

  1. Повторете ја постапката за да добиете помал триаголник;

  1. Уште еднаш преклопете го и добивате парче во форма на мал остроаголен триаголник;

  1. Ова парче ќе го преклопите по должина, како кога правиме авион од хартија;

  1. Исечете го долниот дел;

  1. Исто како на сликата, на 10 – 20 см од најтесниот агол означете полукруг;

  1. Исечете го по линиите;

  1. Кога ќе го отворите парчето, добивате три кругови;

  1. Еве го резултатот! Со здравје да си го носите.