Ксенија Вороничева е илустратор од Русија, која многу сака да црта луѓе. Својата ќерка, семејството и семејните односи ја инспирираат.

Сака луѓето да ги претвора во ликови од цртан филм, тоа е многу необично.

Погледне некои од нејзините дела