Јапонската култура е позната по духовни ритуали и едноставни движења на телото преку кои се ослободува био – енергија. Техниката Џин Шин Јутцу се применува со едноставно повлекување на левата дланка.

Притоа, секој прст е поврзан со одредени човекови состојби:

  • Палецот ги претставува ГРИЖИТЕ

  • Показалецот ги претставува СТРАВОВИТЕ

  • Средниот прст го претставува ГНЕВОТ

  • Домалиот прст ја претставува ТАГАТА

  • Малиот прст ги претставува НАПОРИТЕ