Дали Ви се случило да влезете во собата и да ја видите Вашата мачка на некое чудно место?