Кога се спремала за својата свадба, оваа девојка сакала да има букет од хартија, кој си го направила сама. Сега својата техника ја има усовршено и букетите имаат подобар квалитет. Овие бидермаери се многу издржливи. Можете да го дадете на Вашата ќерка и тоа да стане семејна традиција.