Кога се спремала за својата свадба, оваа девојка сакала да има букет од хартија, кој си го направила сама. Сега својата техника ја има усовршено и букетите имаат подобар квалитет. Овие бидермаери се многу издржливи. Можете да го дадете на Вашата ќерка и тоа да стане семејна традиција.

https://www.nane.mk/wp-content/uploads/2017/04/buk1-860x1287.jpghttps://www.nane.mk/wp-content/uploads/2017/04/buk1-160x160.jpgDijana IlievaМодаКога се спремала за својата свадба, оваа девојка сакала да има букет од хартија, кој си го направила сама. Сега својата техника ја има усовршено и букетите имаат подобар квалитет. Овие бидермаери се многу издржливи. Можете да го дадете на Вашата ќерка и тоа да стане семејна традиција.Секој ден нешто свежо