Овие цртежи се направени со пенкало. За секој цртеж уметникот птрошил околу 100 часа. Се надевам ќе ви се допаднат!