Телото на жената го менува својот изглед во текот на бременоста. Надворешниот изглед е секому познат, но како се менува внатрешноста? Како внатрешните органи ги менуваат своите првобитни позиции, можете да видите од овие 3Д слики, кои ги направил Александар Циaрас, добиени со користење електронска микроскопија и компјутерска дијагностика.

 

https://www.nane.mk/wp-content/uploads/2017/04/8.jpghttps://www.nane.mk/wp-content/uploads/2017/04/8-400x214.jpgIva SpirovskaРодителиТелото на жената го менува својот изглед во текот на бременоста. Надворешниот изглед е секому познат, но како се менува внатрешноста? Како внатрешните органи ги менуваат своите првобитни позиции, можете да видите од овие 3Д слики, кои ги направил Александар Циaрас, добиени со користење електронска микроскопија и компјутерска дијагностика.  Секој ден нешто свежо