Фотографот Сем Хобсон слика диви животни, но не во нивната природна средина, туку во поголемите градови. Да, лисици, јазовци, ракуни, елени, верверици и многу други.