Повеќето имаат надеж дека скиците кои го даваат точниот опис на сторителите, ќе им помогнат на полицијата побрзо истите да ги фатат. Но, секоја надеж е изгубена со овие 22 скици!

Кога неталентирани уметници ќе „помогнат“ во истрагата со нивните цртежи од криминалците, резултатите се урнебесни:

https://www.nane.mk/wp-content/uploads/2019/05/bbgc-gnjyhmhf-860x460.jpghttps://www.nane.mk/wp-content/uploads/2019/05/bbgc-gnjyhmhf-400x214.jpgНане.мкЗабаваПовеќето имаат надеж дека скиците кои го даваат точниот опис на сторителите, ќе им помогнат на полицијата побрзо истите да ги фатат. Но, секоја надеж е изгубена со овие 22 скици! Кога неталентирани уметници ќе „помогнат“ во истрагата со нивните цртежи од криминалците, резултатите се урнебесни:Секој ден нешто свежо