Животните, како и луѓето, можат да имаат лош ден, но некои животни изгледаат како да немаат добри намери кон нивните сопственици и тајно планираат злобни планови. Постои голема традиција на социјалните медиуми, каде што луѓето споделуваат фотографии од нивните животни, кои навистина имаат потреба од неколку сеанси за управување со гневот.