Поголемиот дел од мажите и жените го гледаат и разбираат овој свет на сосема различни начини. Ова е навистина прекрасно, бидејќи учиме да се цениме и да се разбереме едни со други. Разликите меѓу нас, исто така, служат како бесконечен извор на шеги.

Кога е со пријателите

Како мажот го гледа тоа

Како жената го гледа тоа

Кога треба да се избричи

Од машка перспектива

Од женска перспектива

За време на вечера

Вака ја замислува мажот

А вака жената

Нејзиниот гардеробер

Како тој го гледа

Како таа го гледа

Неговата гаража

Перспектива на мажот

Перспектива на жената

Шопинг

Мажот

Жената

Купатилото

Како го гледа машкиот пол

Како го гледа женскиот

Менувач

Од машка гледна точка

Од женска гледна точка

Време за спиење

Како мажите го доживуваат

Како жените го доживуваат

Кога мажот се враќа доцна навечер

Што навистина се случува

Што жените мислат дека се случува

Кога мажот ќе се налути

Од негова перспектива

Од нејзина перспектива