Со вас споделуваме едно парче историја кое ќе ви разбуди спомени и ќе ве натера да се почуствувате носталгично за времето во кое работите беа поедноставнни.