Започнете го денот со оваа кратка и забвна загатка. Добро размислете, а потоа обидете се да одговорите точно на прашањето што е тоа што секогаш се зголемува, но никогаш не се намалува? Дали успеавте да го пронајдете вистинскиот одговор?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.