Слоновите се нежни гиганти, тоа сите го знаеме и ги сакаме. Но, бебињата слонови се уште помили.