Децата се една од најголемите радости во животот. Новиот живот започнува кога ќе започнете да воспитувате деца и да создавате убави, нови спомени заедно како семејство. Сепак, ова не е без предизвици и компромиси.

Овие родители споделија фотографии од пред и по раѓањето на нивните деца кои ни покажуваат како нивниот живот драстично се променил.