Тетоважите имаат различно значење за луѓето од целиот свет. За некои тие се ништо повеќе од мода, многу од нив се како спомен на едно време, место, или лице. Но, некои луѓе се одлучуваат да направат тетоважа од сосема различни причини, како на пример за да ги прикријат лузните на телото.