Во овој живот, постојат различни видови на луѓе. Секако, сите размислуваме различно и понекогаш нашите идеи се сосема спротивни едни на други. Сепак, смешно, е на многу јасен начин, да се видат тие мали разлики изразени преку слики, бидејќи не`  тера да ја потврдиме онаа популарна изрека: „Секој човек го гради својот свет според неговиот лик“.

Затоа ја направивме оваа компилација од фотографии што нe` потсетува дека сите ние можеме да имаме свој начин на гледање на секојдневните работи, но во основа постојат две спротивности и најчесто се пронаоѓаме во едната или другата.