Постојат места кои засекогаш ни остануваат во срцата, во спомените, во мислите. Таква е Ирска со нејзината магична убавина.