Тишината е прекрасна, но не ако имате деца. Никогаш не знаете што можат да направат малите палавковци.