Следува чекор по чекор фото упатство како да си направите катче во кое ќе си го поминете цело лето.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16