Најстарата жена што станала мајка се породила на 74 години, а најстариот татко имала 96 години. Студиите откриле дека просечната возраст на родителите значително се зголемува во последните години. Додека доцнењето на одлуката да се има дете се припишува на финансиската подготвеност и желбата за раст во кариерата, експертите открија дека коефициентот на интелигенција на детето може да зависи од возраста на родителите.

Откривме неколку интересни истражувања што ни кажуваат како децата на постари родители можат да бидат психички и емоционално погодени од разликата во возраста.

Родителите играат голема улога во интелигенцијата на нивните деца.

Дел од интелектот на детето е наследен. И покрај тоа што само 20% -40% од интелигенцијата на детето е наследена, голема е веројатноста дека 2 интелигентни родители ќе израснат интелигентно дете.  Неодамнешните студии открија дека возраста на родителот има значително влијание врз когнитивната интелигенција на нивните деца.

Во семејство каде што таткото е значително постар (над 50-годишна возраст), откриено е дека постојат зголемени ризици од слаби оценки. Од друга страна, детето родено од постара мајка има поголема веројатност за добар интелектуален развој и подобри перформанси на училиште.

Возраста на родителите може да има влијание врз физичката благосостојба на детето.

 

Повеќе студии покажаа дека постарите родители можат да бидат причина за здравствени ризици и генетски мутации кај нивните деца, како што се предвремено породување и нарушувања во развојот. Иако ова истражување може да изгледа алармантно, слични резултати беа присутни и кај млади мајки на возраст под 25 години.

Спротивно на тоа, медицинските експерти открија дека колку е постара мајката, толку е помала веројатноста детето да страда од повреди. Друга студија вели дека децата родени од постари родители имаат поголема веројатност да живеат подолг и поздрав живот затоа што имаат мутации што ја штитат ДНК, која може да се пренесе и на идните генерации.

Родителите имаат големо влијание врз менталното здравје на нивните деца.

Голем страв за децата на постарите родители, а можеби дури и самите родители е да се справат со нечија смрт. Децата на постари родители имаат поголема шанса да треба се справат со смрт на родител на рана возраст, што може да влијае на нивоното ментално здравје.

И покрај ова, експертите објаснуваат дека бидејќи постарите родители имаат поголема стабилност во нивните животи, нивните деца ќе растат со помалку проблеми со менталното здравје.

Од друга страна, да се биде родител на многу млада возраст може исто така да има негативно влијание врз менталното здравје на детето. Откриено е дека помладите родители поминуваат помалку време со своите деца поради работата, што е поврзано со негативни ефекти врз семејниот однос и емоциите на детето.