Првите 40 години од детството се најсложените години од животот на еден маж.