Овој едноставен тест ќе Ви каже каква е Вашата личност – погледнете ја сликата и направете проценка:

Кое од овие бебиња е женско?

Ако изберете А – Вие сте рационалист

Вие обично размислувате два пати пред да донесете одлука и ги следите правилата. Луѓето околу Вас ве сметаат за модел на граѓанин кој никогаш нема да го прекрши законот.

Ако изберете В – Вие сте уметник

Секогаш сте полни со креативни идеи и лесно може да ги развиете своите вештини за цртање и сликарство. Вие сте вистинска инспирација за луѓето околу Вас и ги привлекувате луѓето кон себе.

Ако изберете С – Вие секогаш вешто ги решавате проблемите

Нема ниту една пречка која може да Ве заплаши, како и секогаш знаете што да правите во секоја ситуација. Вие можете да се адаптирате на промените и лесно ги препознавате вистинските мотиви на другите, што е прилично корисна вештина.

Ако изберете D – Вие сте љубезни

Секогаш се обидувате да го видите доброто во другите и знаете како да простите. Можете да бидете добри во спонзорство, кога сакате да помогнете на другите и да мислите дека луѓето имаат право да грешат.

 

Каков е вашиот избор? Пишете ни во коментари!