Витамините се многу важни за нормалното биолошко функционирање на луѓето. Поточно, тие во многу мали количини се потребни за растењето, нормалното функционирање на клетките и ткивата и општо, за одржување на здравјето. Понекогаш не можеме да ја добиеме потребната витаминска доза од секојдневната исхрана, затоа е од клучно значење да ги избереме вистинските додатоци во изхраната кои ќе ни го овозможат тоа.