Имунитетот не опфаќа само еден сегмент од вашиот живот, туку целокупниот начин на живеење. За да имате здраво тело во текот на целата година потребно е соодветно да го негувате. Но, каква личност сте вие? Дали сакате секогаш да ги имате работите во свои раце и користите додатоци во исхраната како превентива? Или пак оставате на времето да ги „реши“ проблемите во вашето тело. Одговорете искрено на прашањата во овој тест и ќе дознаете.