Нашиот живот би бил сосема поинаков без добри филмови, но сепак, некои моменти во филмовите се толку нереални и што некој би сакал да викне: „Ова се случува само на филм!“ На овој тип сцени се обидовме да се потсетиме во денешната статија.