За деловите од домот во кои ретко навлегува сончева светлина, овие раскошни собни растенија може да бидат вистинскиот спас, бидејќи ја имаат способноста да цветаат и во мрак.

Повеќето од овие видови тајната ја содржат не во цветот, туку во листовите, а се нарекуваат и цвеќиња-борци, бидејќи виреат на „диета“ без сончеви зраци.

Еве кои се тие:

1. Калатеа

2. Дифенбахија

3. Драцена

4. Хлорофитум

5. Пампас трева

6. Папрати

7. Филодендрон со срцевидни листови

8. Неорегелија

9. Спатифилум

10. Аглаонема

11. Сансевиера

12. Аспидистра