Проверете го вашиот вид со овој краток и забавен тест. Внимателно погледнете ја следната фотографија и обидете се што е најможно брзо да го пронајдете квадратот во различна боја. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.