Започнете го денот со оваа уникатна и кратка загатка. Добро размислете, што е тоа што ни припаѓа нам, но другите го користат почесто?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.