Добро погледнете ја следната фотографија, внимателно размислете и обидете се да откриете што е тоа што не е во ред на истата. Дали успеавте?