Добро погледнете ја фотографијата и обидете се да процените колку вкупно животни има на истата.

Не не се само 5, размислете и погледнете добро. Погледнете ја фотографијата од разни агли.

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.