Започнете го денот со оваа забавна и кратка математичка загатка. Внимателно погледнете ја следната фотографија и обидете се да откриете кој е точниот одговор? Дали успеавте?