Креаторите на загатката ја создале истата со цел да им овозможат на луѓето да проверат дали би биле успешен детектив. Вниматено погледнете ја следната фотографија и обидете се да откриете кое од двете семејства е сиромашно?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.