Внимателно погледнете ја следната фотографија, добро размислете и обидете се да откриете кое од 3 момчиња е сиромашно? Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.