Денес за вас повторно подготвивме краток забавен тест, со кој може да ги тестирате вашите набљудувачки спобности. Добро погледнете ја следната фотографија и одговорете на прашањето.

Дали може да ја пронајдете мачката?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.