Внимателно погледнете ја следната фотографија и обидете се што е можно побрзо да ја откриете единствената разлика меѓу хотелите. Дали успеавте?

Точното решение може да го пронајдете на следната страна.