Развиена во Јапонија, Шиацу е стил на каросерија (шорок поим за терапевтски практики)  која го користи притисокот од прстите до специфичните точки на телото.. Шиацу е холистичка практика, го третира целото тело, наместо фокусирање на една област каде што симптомите се најочигледни. Техниката за масажа шиацу се појави релативно неодамна, во 20 век, но потеклото е вкоренето во далечното минато. Можеме да кажеме дека модерната акупресура шиацу масажа е толкување на традиционалната јапонска ама-масажа, позната уште од античко време. Името на Шиацу доаѓа од два јапонски зборови – ши (прст) и атсу (притисок), но практикантот исто така може да го притисне користењето на други делови од рацете, лактите и колената.

Техниката шиацу е прилично едноставна и се сведува на ритмички притисок на одредена точка со прстот или дел од дланката. Силата на притисок не е константна и варира од светло допир до максимален притисок. Тоа е притисок што има лековито дејство, односно за да се постигне оптимален ефект врз точките, потребно е да се притисне, наместо да се масира .

Дали вие би оделе на ваква масажа?