Pixar го објави првиот анимиран краток филм за една волница по име Пурл, која доаѓа на новото работно место и се соочува родовата еднаквост. Работите се разоткриваат откако таа ќе се обиде да се вклопи во оваа „тесно сплетено“ друштво и за тоа колку далеку е спремна да оди за да успее и на крајот дали сето тоа вредело. Погледнете го цртаниот филм и проценете дали навистина ја отсликува вистинската ситуација.