Во денешно време, повеќето луѓе на работното место се обврзани поголемиот дел од времето да го поминат во седење, а тоа многу влијае врз нашето тело. Во продолжение следуваат вежби кои ќе го зајакнеме целото наше тело и тоа додека седиме!

1. Вежба наречена “Мачка-Крава”

2. Закајнување на стомачните и мускулите на нозете

3. Кардио вежби со низок интензитет за целото тело