Уникатен проект на Александар Циарас кој ни дава точна слика што има и што се случува во нашите тела.