Како брзо да го обновите тушот за очи доколку истиот веќе станал сув и нефункционален, лесно и прецизно да нанесете црвен сјај за усни или пак, со помош на пемза, да го изострите застарениот брич за нозе, следното фантастично видео е козметичкиот спас за сите дами!