За луѓето со мал дом, секогаш проблем број 1 е рационалното искористување на просторот. Доколку и покрај многу планирање, сè уште не сте дошле до креативно и практично решение, за таа цел, денес ви претставуваме 20 прекрасни идеи!

Станува збор за идеи за шкафови околку прозорците, со кои не само што лесно ќе го уредите малиот простор, туку и воедно нема да го нарушите природното осветлување на вашиот дом.