Љубовта е движечка сила на земјата, особено родителската љубов, а тоа го докажуваат и животните во нивниот чудесен свет.