Доколку ви здосадило вашата омилена марама да ја носите на класичниот начин, тогаш дозволете следниот моден водич да ве инспирира како тоа може да го сторите на 20 нови, различни и неверојатно уникатни начини, со кои сите очи ќе бидат вперечни во вас!