Во една студија спроведена на средовечни двојки, се покажало дека тие се под силно влијание едни на други за подобро или за полошо. Големите цели за определување играат силна улога во мотивирањето на другиот. Кога едно лице избира да јаде здраво, другото автоматски следи слична рутина. Овие парови, заедно успеале да се променат до непрепознатливост.