Овие 15 срцезатоплувачки фотографии најдобро покажуваат колку е голема срцето на животните, колку  бесеценета нивната љубов кон сопствениците и зошто едноставно тие се нашите најдобри (крзнени) пријатели!