Животните се многу слични со нас на многу начини. И како нас, им е потребна пауза од секојдневните борби на животот, или од премногу јадење. Без оглед на причината, животните можат да бидат мрзливи и тоа е она што сакаме да ви го покажеме денес!